Je doet er alles aan om je klant door de voordeur naar binnen te laten. Als je niet oppast is al je inspanning voor niets en werk je diezelfde klant via de achterdeur naar buiten.

Als je een extern incassobureau inschakelt geef je niet alleen je vordering uit handen maar ook de relatie met je klant.

Incasso dienstverleners verdienen geld door openstaande vorderingen op te hogen met wettelijke incassokosten en rentes. Wat voegen deze dienstverleners eigenlijk toe ?

  • Ze verlengen je minnelijke incassotraject door onder een andere naam en met een meer dwingende tekst jouw klanten te bewegen om alsnog te betalen.
  • Ze bouwen tijdens het WIK-traject een dossier op om eventueel gerechtelijke stappen mogelijke te maken met aan hen gelieerde deurwaarders.
  • Ze onderhouden contacten met schuldhulpverlenende instanties.


5 manieren om zelf succesvol te incasseren met behoud van je klantrelatie


Ken je debiteur

Hoeveel klanten betalen alsnog na de inzet van een externe incasso partij ?

Jij hebt zelf het meeste inzicht in het betaalgedrag van je klanten. Gebruik dat inzicht om zelf effectief te incasseren.

Help je debiteur

Hoeveel klanten willen wel betalen, maar kunnen dat even niet ?

Biedt eenvoudige, overzichtelijke en flexibele betaalregelingen aan. Persoonlijk afspraken worden ook als persoonlijk ervaren, dat is blijvend.

Belonen is beter dan straffen

Zie jij incasso ook als een verdienmodel ?

Zet de wettelijke incassokosten in als een bonus als debiteuren zich aan de afspraak houden.

Communiceer anders

Zet jij bij een conflict de zaak ook direct op scherp ?

Conflicten los je op door in gesprek te blijven met respect voor de mens achter het dispuut. Blijf minnelijk, maak afspraken en wees duidelijk over de consequenties.

Maak debiteurenbeheer "bijzonder"

Zie jij debiteurenbeheer ook als een last voor je klantenservice ?

Voor klanten met een structurele achterstand moet het duidelijk zijn dat ze extra aandacht krijgen. Maak klanten duidelijk dat ze bij Bijzonder (debiteuren) Beheer zijn beland.

Hoe dan ?

Om dit te organiseren heb je geen extra medewerkers nodig. Geef je specialisten de tools om hun werk effectiever, met meer plezier en met meer waardering uit te voeren.

Laat de technologie voor je werken !

Solve Collect is een volledig digitale oplossing voor het uitvoeren van incasso flows in de latere fases van het minnelijke incassotraject. https://solvenius.nl/zakelijk/solve-collect