8

Onbetaalde premies leiden tot meer dan alleen betalingsachterstand.

Verzekeringspremies worden vrijwel altijd maandelijks automatische geïncasseerd. Dat gaat meestal goed, maar door allerlei oorzaken kan de incasso ook wel eens misgaan. Dan is het zaak om snel te handelen en premieachterstand te voorkomen. Want die kan leiden tot het verwerpen van claims, het royeren van klanten en uiteindelijk zelfs tot forse imagoschade.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die uit zich onder meer in het optimaal faciliteren van premiebetalingen. Dat is zowel in het belang van de verzekeraar als de verzekerde. Dus ook als het eens misgaat met een premiebetaling, wordt van verzekeraars verwacht dat ze er alles aan doen om deze alsnog te innen.

Hyperpersoonlijke aanpak

Een briefje, mailtje of een incassobureau inschakelen leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Een hyperpersoonlijke aanpak wel. Die bestaat uit het juiste bericht met de juiste toonzetting op het juiste moment via het juiste kanaal. De inzet van onze op A.I. gebaseerde dienstverlening, direct na het verstrijken van de betaaltermijn, leidt hierbij onmiddellijk tot aantoonbare financiële resultaten.

Maximaal betaalgemak

Weet je trouwens wat in negen van de tien gevallen het juiste kanaal is? De mobiele telefoon! Niet alleen brengen mensen dagelijks vele uren door op hun smartphone, ook kun je ze maximaal betaalgemak bieden. Er zijn immers volop klantvriendelijke betaalopties mogelijk in de mobiele herinnering. Succes gegarandeerd – daar durven wij onze beloning op te baseren.